Safe Clean TREND

Luminiserende veiligheidsmat combinaties

De veiligheidsmat Safe Trend is ontwikkeld om te integreren binnen veiligheidssystemen van openbare gebouwen. Dankzij de witte veiligheidsstroken die sterk contrasteren met de overige matdelen, is deze entreemat ook bijzonder zichtbaar voor personen met een handicap. Dit is met name belangrijk omdat entreematten vaak een afwijkende antislip weerstand hebben dan de omliggende vloer.
Het Safe TREND-systeem toont zijn volle functie bij het plotseling uitvallen van licht. De speciale in de mat verwerkte fotoluminiserende strip geeft een effectief geel groen licht. De mat blijft zichtbaar zelfs in volledige duisternis. In- en uitgangen en vluchtdeuren zijn veel makkelijker te vinden dankzij de luminescerende eigenschappen van Safe Clean TREND. Andere veiligheidsvoorzieningen, zoals lichtgevende vluchtwegen, tekens of geleidestroken dicht bij de grond, sluiten perfect aan bij deze veiligheidsmat.
Tactiele systeemcombinaties: Tactiele vloerindicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen voor gehandicapten of slechtzienden. De luminiserende veiligheidsstroken van de Safe Clean TREND mat kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met ons tactiele begeleidingssysteem. Oriëntatiehulpmiddelen die verschillende menselijke zintuigen aanspreken, bieden extra veiligheid in een entree. Het Safe Clean TREND-systeem heeft in 2017 de ICONIC AWARD: Interior Innovation – Best of Best ontvangen.